Home / 0
Laden Evenementen
Een hommage

Remco Campert (1929) en Gerrit Komrij (1944-2012) behoren als dichters / schrijvers tot verschillende generaties. Ook zijn hun poëtica’s, hun opvattingen over het dichterschap, hun literaire nalatenschappen, hun persoonlijkheden en hun veelzijdige oeuvres, bijna niet te vergelijken. Toch is dat precies wat we in deze lezing gaan doen. Wat is de relatie tussen de ‘Vijftiger’ Campert, die als jongen de oorlog meemaakte en de invloed daarvan meenam in zijn ontluikende dichterschap, en de eerste Dichter des Vaderlands, bedenker van het woord ‘treurbuis’ Komrij? Hoe lopen hun literaire carrières naast elkaar, naar elkaar toe, van elkaar af?

Bureau Boeiend brengt een bijzondere hommage aan twee bijzondere dichters, die in minstens één opzicht overeenkomen: ze hebben de Nederlandse taal en literatuur verrijkt.

U volgt de lezing thuis op uw computer of tablet en ziet de afbeeldingen die u anders in de zaal zou zien. U hoort de spreker en kan haar desgewenst ook zien. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De lezing wordt gegeven door drs. Liesje Schreuders in samenwerking met Artex Texel.