Home / 0
Laden Evenementen
Leer kunstwerken zelfstandig begrijpen.

Hoe prettig zou het zijn om in een museum niet aangewezen te zijn op de audiotour of het bordje aan de muur? Als u zelfstandig al begrijpt wat een kunstwerk betekent? Dat leert u in deze cursus. Iconografie, vaak symboliek genoemd, is de tak van de kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met betekenissen. Kennis van iconografie geeft u de juiste handvatten om op een systematische manier de boodschap van een beeld of schilderij te achterhalen.

In het eerste, inleidende college leert u op een gestructureerde manier een kunstwerk te beschrijven. Het doel daarvan is de details waar te nemen die een betekenis hebben. Ook leert u de achterliggende theorie die het beschouwen van kunst verdeelt in beschrijven en interpreteren. Een belangrijke vraag is waarom een kunstwerk is ontstaan, dus waar mogelijk plaatsen we het kunstwerk in de context waarin het is ontstaan.

Vervolgens buigt u zich over onderwerpen uit de christelijke kunst, zoals het herkennen van vaak voorkomende motieven en heiligen. Niet al die motieven staan overigens in de Bijbel, want een heleboel komen uit apocriefe geschriften en heiligenlevens.

In het derde en laatste college staan mythologie en wereldlijke kunst centraal, vooral die van na de middeleeuwen. In de vijftiende eeuw ontstond namelijk een hernieuwde aandacht voor verhalen uit de Oudheid. De Griekse en Romeinse goden deden hun herintrede echter niet als goden, maar als personificaties, dat wil zeggen begrippen die als mens werden voorgesteld.

De cursus wordt als hybride-cursus aangeboden, dat wil zeggen zowel online als op locatie. In beide gevallen kunt u de spreker en de afbeeldingen zien en vragen stellen. U kunt zich alleen voor de hele reeks inschrijven.

De collegereeks wordt gegeven door drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin in samenwerking met HOVO VU die ook de kaartverkoop verzorgt.