Collegereeksen

Home / Collegereeksen

Wie geïnteresseerd is in feiten, achtergronden en details, komt in de collegereeksen van Bureau Boeiend aan zijn trekken. Een reeks bestaat uit twee tot tien colleges en is logisch en gestructureerd opgezet.

De reeks ‘Islamitische kunst’ bijvoorbeeld combineert overzicht met diepgang. In het eerste college staat basiskennis over de islam, de vijf zuilen, het leven van Mohamed en de panislamitische heiligdommen. Daarna komen verschillende streken en periodes in hun diversiteit afzonderlijk aan de orde. Een heel college gaat over Marokko en het Iberisch schiereiland en een ander college over Turkije en de Turkse invloed buiten het Osmaanse Rijk.

Enkele onderwerpen die we als lezing aanbieden, kunnen we ook als collegereeks houden. Neem ‘Parijs’. In de lezing over Parijs komen zowel bekende en minder bekende gebouwen, gebeurtenissen en kunstwerken aan de orde. In de collegereeks wordt per college een periode behandeld en heeft de spreker de tijd om de Parijse geschiedenis tegen de achtergrond van de internationale ontwikkelingen te plaatsen. Het verhaal van koning Hendrik III is daar een voorbeeld van. Hij was eerst koning van Polen en groothertog van Litouwen, maar vluchtte uit Krakau toen hij de Franse kroon kon krijgen.

Doordat het niet bij een enkele bijeenkomst blijft, is een collegereeks inhoudelijk vollediger en rustiger opgebouwd. Zoals bij alle activiteiten van Bureau Boeiend zijn de colleges interactief.